4. Revisorsexamen

Revisorsutbildningen avslutas med att du genomför ett prov för revisorsexamen.

När du genomfört alla andra delar av revisorsutbildningen kan du avlägga prov för revisorsexamen. Provet är skriftligt på svenska och pågår under två dagar. Vanligtvis ges provet två gånger per år. Mer infomation om kommande prov finns på sidan "Om provet".

Du hittar de fullständiga bestämmelserna i 3 § förordningen (1995:665) om revisorer och i 6-7 och 9-10 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen.