Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson och det interna kvalitetskontrollsystem som han omfattas av.

Rapporten finner du här.