Rekrytering av tillfällig ansökningshandläggare

Revisorsinspektionen söker en ansökningshandläggare för arbete med auktorisationsärenden.