2021-04-02

Registrerade revisionsbolag

190

Kvalificerade revisorer

3063

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2773
Antal kvinnor 996 (35,9 %)
Antal män 1777 (64,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 40 57
30-39 år 387 490
40-49 år 292 505
50-59 år 201 421
60-69 år 69 250
Över 69 år 7 54

 

Godkända revisorer

Totalt antal 290
Antal kvinnor 101 (34,8 %)
Antal män 189 (65,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 4 0
50-59 år 51 79
60-69 år 41 93
Över 69 år 5 17