Förbättrad information kring vad som är revision och Revisorsinspektionens tillsynsansvar

För att förbättra informationen kring vad som är revision och vad som ligger i Revisorsinspektionens tillsynsansvar har vi på vår hemsida utökat beskrivningen av revisorns ansvar och uppgifter och hur dessa förhåller sig till redovisningskonsultens, styrelsens och den verkställande direktörens ansvar och uppgifter.

https://www.revisorsinspektionen.se/revision