Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat en informationsskrift om risken för penningtvätt kopplat till revision av företag.

I skriften ges exempel på tillvägagångssätt (modus) som involverar företag samt på när revisorer bör rapportera sina iakttagelser till Finanspolisen. Du kan ta del av informationen här.