Resultatet för revisorsexamen hösten 2021

Den 18:e och 19:e november 2021 skrev 200 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

Det var 41 procent, 82 tentander, som fick godkänt och som nu har möjligheten att ansöka om auktorisation. Andelen som klarade provet med godkänt resultat är den lägsta andelen sedan nuvarande prov skapades hösten 2013.

Revisorsinspektionens examensråd och provkonstruktör har följt samma process vid konstruktion och rättning som vid tidigare prov och bedömningen är att svårighetsgraden för höstens prov låg på samma nivå som tidigare prov. Provresultaten måste ses över en längre tidsperiod där ett enstaka provresultat inte är vägledande. Sett till helåret 2021 då tre prov genomfördes låg det genomsnittliga resultatet på 55 procent, vilket kan jämföras med år 2020, 45 procent och år 2019, 56 procent.