Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av de registrerade revisionsbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och PricewaterhouseCoopers AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Rapporten finner du här.