Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 16 februari 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 februari 2018 och avgjorde då två disciplinärenden.

Vid sammanträdet meddelades varning i båda ärendena.

Dnr 2017-1311

Dnr 2017-626