Användning av kakor (cookies)

Här hittar du information om Revisorinspektionens användning av kakor.

Om kakor (cookies)

Bestämmelser om användning av kakor (cookies) finns i sjätte kapitlet 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003. Enligt lagen ska webbplatser som innehåller kakor informera besökarna om vad kakor används till och hur användaren om så önskas kan undvika dem. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet och har ansvaret för efterlevnaden av lagens bestämmelser. Läs mer på www.pts.se.

En kaka är en liten textfil med information som skickas från webbplatsens server och lagras på besökarens dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren, till exempel för att denne lättare ska kunna navigera på webbplatsen och kunna använda den utifrån sina önskemål och intressen. Det finns två huvudtyper av kakor:

  • Sessionskakor som temporärt lagras i besökarens datorminne under tiden webbsidan besöks. Sessionskakor försvinner när besökaren stänger webbläsaren och ingen personlig information sparas om besökaren.
  • Permanenta kakor som ligger kvar på besökarens dator.

Kakor som används av Revisorsinspektionen

När en besökare går in på Revisorsinspektionens webbplats används kakor av typen sessionskakor för att bland annat underlätta navigering.

Om du inte vill acceptera användning av cookies

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen, vilket du gör i din webbläsares inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer kanske inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Genom webbläsarens inställningar kan också tidigare lagrade kakor raderas.