Remissyttranden från CEAOB

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har publicerat remissyttranden över föreslagna ändringar i IESBA:s etikkod gällande arvoden och non-assurance services. Du kan läsa dem här.