Datum för revisorsexamen år 2022

Revisorsexamen under år 2022 kommer att vara i Stockholm den 23-24 maj samt den 28-29 november.

Datumen för prov för revisorsexamen våren 2022 är den 23-24 maj och för hösten är det den 28-29 november. Båda proven år 2022 kommer att hållas i Stockholm på Kistamässan i Kista. Sista ansökningsdagen för provet våren 2022 är den 25 februari 2022 och för hösten är det den 5 september 2022.