Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat en informationsskrift om riskindikatorer för kryptotillgångar.

Indikatorerna kommer från ett projekt som bedrivits av Egmont Group of Financial Intelligence Units. Även om projektets fokus var hur kryptotillgångar används för att finansiera terrorism kan flera av indikationerna även tillämpas på andra betalmedel och penningtvätt.

Du kan ta del av informationen här.