Tre revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De tre revisionsföretagen Revisionsbolaget i Gävle AB, A2 Revision i Göteborg AB och Jan Hultelid Revisionsbyrå AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisionsföretaget Revisionsbolaget i Gävle AB, revisionsföretaget A2 Revision i Göteborg AB samt revisionsföretaget Jan Hultelid Revisionsbyrå AB i Fagersta har fått sina respektive utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen och därmed har de tre företagen rätt att bedriva teoretisk utbildning.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.