Framtida revisionen

Den 5 november 2018 bjuder Revisorsinspektionen in till ett nytt seminarium, Framtida revisionen - yrkets attraktionskraft.