Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Framtida revisionen

Den 5 november 2018 bjuder Revisorsinspektionen in till ett nytt seminarium, Framtida revisionen - yrkets attraktionskraft.