Godkänd utbildningsplan

Funderar ditt revisionsföretag på att ansöka om att få en godkänd utbildningsplan? Här får du information om hur du ska gå tillväga.

Revisionsföretag som har en av Revisorsinspektionen godkänd utbildningsplan har möjlighet att ge teoretisk utbildning för ämnesområdena 6-10 i §2  Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen. Information om vad utbildningsplanen och ansökan ska innehålla finns i Vägledning - Ansöka om godkännande av utbildningsplan som myndigheten har publicerat på sin webbplats.

Ansökan mailas till Revisorsinspektionen  och det krävs ingen särskild blankett eller liknande. Handläggningen av ansökan tar i normalfallet 2 till 3 veckor.