Nya utbildningsplaner i maj

Sex revisionsföretag fick sina utbildningsplaner godkända under maj månad.

Under maj månad fick följande sex revisionsföretag sina utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen. Dessa företag har nu rätt att bedriva teoretisk utbildning för att den som vill skriva prov för revisorsexamen ska kunna uppfylla kraven på teoretisk utbildning enligt Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen (RIFS) 2018:1. Företagen är enligt nedan:

R3 Revisionsbyrå i Göteborg AB, Göteborg

Baker Tilly MLT KB, Malmö

Edlund & Partners AB, Östersund

DALACC by EE AB, Ludvika

P46 Östersund AB, Östersund

Thorell Revision AB, Norrköping