Resultat på enskilda frågor höstprovet år 2022

En sammanfattning av de frågor på höstens prov som många klarade bra samt även de frågor som fick ett dåligt utfall.

De här frågorna gick bra:

Upprättande av revisionsberättelse och ett par omständigheter i samband med detta. (K2)

Periodisering av utgifter i samband med årsbokslut. (K2)

Redovisning av moms där det förekommer både momspliktig och icke momspliktig verksamhet. (K2)

Redogöra och beskriva syftet för granskningsåtgärder kopplade till manuella verifikationer. (IFRS – ej noterat)

De här frågorna gick sämre:

Redovisning av projekt under flera år. (K3)

Planering av revision och analytisk granskning. (IFRS)

Förslag på räkenskapspåståenden och granskningsåtgärder av kovenanter. (K3)