Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Baker Tilly Sydost AB, Edlings Revisionsbyrå KB och Convensia AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Baker Tilly Sydost AB i Karlshamn, Edlings Revisonsbyrå KB i Hudiksvall och Convensia AB i Stockholm i har fått sina respektive utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen. Därmed har de tre företagen rätt att bedriva teoretisk utbildning.