2023-06-01

Revisionsbolag

Totalt antal 225
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 216
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 051

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 815
Antal kvinnor 1 064 (37,8 %)
Antal män 1 751 (62,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 63 62
30-39 år 420 489
40-49 år 284 486
50-59 år 219 421
60-69 år 72 246
Över 69 år 6 47

 

Godkända revisorer

Totalt antal 236
Antal kvinnor 78 (33,1 %)
Antal män 158 (66,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 35 56
60-69 år 39 79
Över 69 år 4 23