2022-04-04

Revisionsbolag

Totalt antal 213
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 205
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 023

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 762
Antal kvinnor 1000 (36,2 %)
Antal män 1762 (63,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 51 56
30-39 år 380 505
40-49 år 289 503
50-59 år 214 410
60-69 år 60 240
Över 69 år 6 48

 

Godkända revisorer

Totalt antal 261
Antal kvinnor 88 (33,7 %)
Antal män 173 (66,3 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 44 68
60-69 år 38 87
Över 69 år 5 18