Vilka återkom till yrket under år 2023?

Läs mer här.

Under år 2023 beviljade Revisorsinspektionen 9 auktorisationer och ett godkännande för sökanden som har återkommit till yrket.

Endast för en av de återvändande hade det gått mer än fem år sedan denne var auktoriserad revisor. Sedan de sökande lämnat revisorsyrket hade de arbetat som affärsenhetschef, ekonomichef, internrevisor, redovisningschef, revisor och skatterevisor. De var födda mellan åren 1964–1992.

Hur såg det ut under år 2022?