Arbeta som revisor

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Är du kvalificerad revisor och vill driva frågor om revisionskvalitet och revisionsbranschens utveckling, då är det dig vi söker.

I vår riskbaserade tillsyn utreder du i samarbete med våra jurister ärenden som tas upp för beslut om disciplinära åtgärder. Vidare medverkar du i de särskilda kvali­tetskontroller som vi gör av de revisorer och registrerade revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse. Även där arbetar vi i team. Därutöver bedriver vi tematillsyn som är en viktig del i den förebyggande tillsynen vars syfte är att identifiera och lyfta gemensamma utmaningar inom branschen.  

Myndigheten jobbar nu med särskilt fokus på frågor rörande kompetenskrav och revisorsexamen, digitalisering och automatisering, granskning av hållbarhet och de mindre revisionsföretagens utmaningar, penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Dessa frågor är sådana som du i egenskap av revisor kan komma att involveras i.  

I ditt arbete kan också ingå att företräda Revisors­inspektionen utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Vi erbjuder dig en professionell arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling, ett aktivt deltagande i Revisors­inspektionens verksamhetsutveckling och stora möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom revisorsbranschen.

Som medarbetare på Revisorsinspektionen har du även möjlighet att behålla din auktorisation.