2022-10-03

Revisionsbolag

Totalt antal 211
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 203
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 990

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 739
Antal kvinnor 1016 (37,1 %)
Antal män 1723 (62,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 50 46
30-39 år 389 471
40-49 år 293 503
50-59 år 214 412
60-69 år 65 246
Över 69 år 5 45

 

Godkända revisorer

Totalt antal 251
Antal kvinnor 81 (32,3 %)
Antal män 170 (67,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 39 62
60-69 år 36 87
Över 69 år 5 21