2021-03-02

Registrerade revisionsbolag

189

Kvalificerade revisorer

3012

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2717
Antal kvinnor 968 (35,6 %)
Antal män 1749 (64,4 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 29 47
30-39 år 378 472
40-49 år 289 506
50-59 år 195 418
60-69 år 71 253
Över 69 år 6 53

 

Godkända revisorer

Totalt antal 295
Antal kvinnor 102 (34,6 %)
Antal män 193 (65,4 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 4 0
50-59 år 52 79
60-69 år 40 94
Över 69 år 6 20