Rapporter från kvalitetskontroller

Här nedan finns rapporter avseende kvalitetskontroller av revisorer/revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse.

På denna sida finns rapporter som har publicerats under de tre senaste åren. Rapporter från tidigare år finns här.

Information om tillsynsmetodik och rapportering finner du här.