Vägledning för Revisorsinspektionens prövning av utbildningsplaner

Revisorsinspektionen har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningsplaner för teoretiska studier vid revisionsföretag.

Från och med 1 juli 2018 finns det nya regler för kraven på att bli auktoriserad revisor. Enligt de nya reglerna kan vissa av de ämnesområden som ska ingå i studierna för att bli auktoriserad revisor läsas vid ett revisionsföretag. Utbildning som sker vid ett revisionsföretag ska följa en utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen. Inspektionen har nu på sin webbplats publicerat information om godkännande av utbildningsplaner, inklusive en vägledning som beskriver de bedömningsgrunder som Revisorsinspektionen tillämpar i sin prövning av dessa.

Information om utbildningsplaner

Vägledning för godkännande av utbildningsplaner