Brev från CEAOB till de europeiska institutionerna om DORA

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har publicerat ett brev till de europeiska institutionerna med synpunkter på det förslag till förordning om cybersäkerhet som just nu förhandlas.

I brevet, ställt till kommissionen, rådet och parlamentet, lämnar Committe of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) synpunkter på huruvida det är lämpligt att låta revisorer och revisionsföretag omfattas av förslaget till förordning om digital operational resilience for the financial sector (DORA). CEAOB för även fram synpunkter, för det fall revisorer och revisionsföretag ändå slutligen kommer att omfattas av förordningen, på en lämplig avgränsning av vilka revisorer som ska omfattas.

Du kan läsa brevet här.