Resultatet för revisorsexamen våren 2020 klart

Den 18:e och 19:e augusti 2020 genomfördes provet för revisorsexamen Provet är nu rättat och av de 80 personer som skrev provet var det 36 stycken som fick godkänt, dvs 45 procent.

Vårens prov för revisorsexamen flyttades från den normala tidpunkten i maj till augusti på grund av rådande pandemi.  Revisorsinspektionen gjorde det även möjligt för provdeltagarna som anmält sig till vårens prov att byta till höstprovet. Av totalt 116 sökande till vårens prov var det slutligen 80 personer som skrev provet, 28 som beslutade att vänta till höstprovet 2020 samt sex personer som valde att inte skriva under våren eller hösten.

Resultatet av vårens prov är sämre jämfört med tidigare år. Det kan inte uteslutas att rådande pandemiläge haft en negativ påverkan på resultatet.

Prov, svar och rättningskommentarer finns att läsa här.