Utbildningsplan för Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB i Växjö har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 27 december 2022 rätt att bedriva teoretisk utbildning.