Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Kungälvs Revisionsbyrå AB, Lundin Revisionsbyrå AB och Hagahuset Ekonomi AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisionsföretaget Kungälvs Revisionsbyrå AB i Kungälv, Lundin Revisionsbyrå AB i Göteborg och Hagahuset Ekonomi AB i Lidköping har fått sina respektive utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen. Därmed har de tre företagen rätt att bedriva teoretisk utbildning.