Utbildningsplan för ÖA revision AB

Revisionsföretaget ÖA revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget ÖA revision AB i Örebro har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 12 januari 2024 rätt att bedriva teoretisk utbildning.