There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Normering - Revisorsinspektionen

Normering

Revisorsinspektionen har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Praxisbildningen sker på flera olika sätt, bl.a. genom att Revisorsinspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna uttalanden. Vidare är ställningstaganden som myndigheten gör i sina beslut om disciplinär åtgärd, tematillsyner samt genomförda kvalitetskontroller praxisbildande.