Remissvar på ISA 570 från CEAOB

CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) har publicerat sitt remissvar över förslaget till ändringar i International Standard on Auditing (ISA) 570 Fortsatt drift.

Du kan läsa remissvaret här.