Ny sökmotor för Revisorsinspektionens praxis

Revisorsinspektionen lanserar nu ett mer kraftfullt praxissök som en viktig åtgärd i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed.

Sökmotorn är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete under 2018. Ett förbättrat praxissök har varit efterfrågat både internt och externt av revisorsbranschen. Syftet med det nya verktyget är att göra det enklare att hitta bland myndighetens disciplinära beslut och vad som utgör praxis på området.

Den nya sökmotorn för Revisorsinspektionens praxissamling innehåller Tillsynsnämnden för revisorers beslut från 1995 till idag. Revisorsinspektionen har lagt in myndighetens praxis i en ny databas som är sökbar från hemsidan med en modern sökmotor där det går att söka på flera ord och även på delar av ord. Vi rekommenderar alla att ta del av informationen under ”Hur söker jag?”. Arbetet har också inneburit en kvalitetssäkring av den praxis som är sökbar och en del förbättringar kommer att göras under februari månad.

Revisorsinspektionen uppskattar synpunkter och förslag till förbättringar. Dessa kan skickas till ri@revisorsinspektionen.se