IFIAR Survey

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) publicerar årligen en undersökning avseende iakttagelser vid medlemsländernas kvalitetskontroller när det gäller revision av företag av allmänt intresse utförd av de sex internationellt största revisionsnätverken (PwC, KPMG, EY, GT, Deloitte och BDO).

Undersökningarna publiceras på IFIAR:s webbplats  https://www.ifiar.org/activities/annual-inspection-findings-survey/

IFIAR survey 2021

IFIAR survey 2020

IFIAR survey 2019

IFIAR survey 2018

IFIAR survey 2017

IFIAR survey 2016