Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

IFIAR Survey

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) publicerar årligen en undersökning avseende iakttagelser vid medlemsländernas kvalitetskontroller när det gäller revision av företag av allmänt intresse utförd av de sex internationellt största revisionsnätverken (PwC, KPMG, EY, GT, Deloitte och BDO).

Undersökningarna publiceras på IFIAR:s webbplats  https://www.ifiar.org/activities/annual-inspection-findings-survey/

IFIAR survey 2018

IFIAR survey 2017

IFIAR survey 2016