2023-03-01

Revisionsbolag

Totalt antal 218
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 209
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 001

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 760
Antal kvinnor 1 031 (37,4 %)
Antal män 1 729 (62,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 50 57
30-39 år 402 473
40-49 år 288 501
50-59 år 220 408
60-69 år 65 242
Över 69 år 6 48

 

Godkända revisorer

Totalt antal 241
Antal kvinnor 78 (32,4 %)
Antal män 163 (67,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 38 60
60-69 år 36 80
Över 69 år 4 23