Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka

Läs mer här.

I kontrast mot det sjunkande antalet kvalificerade revisorer fortsätter antalet registrerade revisionsbolag öka.

Den 2 januari 2023 fanns det 212 bolag i Revisorsinspektionens register, varav 204 registrerade revisionsbolag och åtta revisionsföretag från tredjeland. Detta är en ökning med 80 procent sedan år 2010.

Under år 2022 har Revisorsinspektionen fattat beslut om 19 nya registreringar av revisionsbolag. 16 av ägarstrukturerna hade mellan 1–4 fysiska personer som delägare.