Information om ny avgiftsnivå

Avgiftsnivån för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen, som omfattar revisorer och revisionsbolag som har uppdrag i företag av allmänt intresse, kommer att justeras inför 2019.

Samtliga revisorer och revisonsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse ska årligen betala en avgift för den periodiskt återkommande kvalitetskontroll som Revisorsinspektionen utför. Avgiften bestäms med hänsyn till antalet revisionsuppdrag i sådana företag och till hur stora dessa företag är. Avgiften har varit tillfälligt sänkt under 2017 och 2018 och kommer inför 2019 att återställas till nivån som gällde för 2016.

Läs mer här.