Verksamhetsplan 2023

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2023

Kärnverksamheten - tillsyn, examination och tillstånd - kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Tillsynen ska inriktas mot principiella och praxisbildande frågor och i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för revisorer och revision.

De arbetsgrupper som tillsattes år 2022 inom en rad områden med uppdraget att operationalisera den strategiska planen för perioden 2022 – 2026 kommer under verksamhetsåret 2023 att fortsätta sitt arbete, främst inom följande områden:

  • Kompetenskrav och revisorsexamen
  • Digitalisering och automatisering
  • Granskning av hållbarhet
  • Ekonomisk brottslighet och penningtvätt
  • De mindre revisionsföretagens förutsättningar
  • En ny arbetsgrupp utses med uppdraget att genomföra en förstudie och vid behov föreslå konkreta utvecklingsåtgärder vad gäller jämställdhet för ökad attraktionskraft för yrket.