Senaste provet

Här är det senaste provet samt svarsmallar och rättningskommentarer.

Revisorsexamen våren 2019

Det var 100 personer som genomförde revisorsexamen den 23-24 maj och det var 72 procent som klarade provet. Året innan var det 228 stycken som gjorde revisorsexamen under hösten. Hösten 2018 var det 62 procent, 142 tentander, som fick godkänt på provet. För att bli godkänd ska man ha 90 poäng eller mer.

Om du blivit underkänd på provet har du rätt att fram till den 11:e juli att begära förnyad bedömning. Du hittar mer infomation om hur du ska göra vid en förnyad bedömning här.

Resultatet samt svarsmallar och rättningskommentarer för provet våren 2019 finns här.

Revisorsexamen maj 2019 Del I

Revisorsexamen maj 2019 Del II

Revisorsexamen maj 2019 Bilaga uppgift 5.2

Revisorsexamen maj 2019 Svarsmall del I

Revisorsexamen maj 2019 Svarsmall del II

Revisorsexamen maj 2019 Rättningskommentarer

Revisorsexamen maj 2019 Svar uppgift 5.2

Revisorsexamen maj 2019 Svar uppgift 3.3 Revisionsberättelse

Revisorsexamen maj 2019 Svar uppgift 5.4 Revisionsberättelse

Revisorsexamen maj 2019 Resultatfördelning