Senaste provet

Här är det senaste provet samt svarsmallar och rättningskommentarer.

Revisorsexamen hösten 2018

Det var 228 personer som genomförde revisorsexamen den 3-4 december. Året innan var det 173 stycken som gjorde revisorsexamen under hösten. Av dessa var det 62 procent, 142 tentander, som fick godkänt på provet och nu har fått möjligheten att bli auktoriserade revisorer. För att bli godkänd ska man ha 90 poäng eller mer.

Ansökningstiden till vårens prov har passerats och provet kommer att hållas den 23 maj-24 maj 2019 i Kista, Stockholm.

Provet hösten 2018

Revisorsexamen december 2018 Del I

Revisorsexamen december 2018 Del II

Revisorsexamen december 2018 Bilaga uppgift 4.1

Revisorsexamen december 2018 Svarsmall Del I

Revisorsexamen december 2018 Svarsmall Del II

Revisorsexamen december 2018 Rättningskommentarer

Revisorsexamen december 2018 Svar uppgift 2.4 Revisionsberättelse

Revisorsexamen december 2018 Svar uppgift 6.4 Revisionsberättelse

Revisorsexamen december 2018 Resultatfördelning