Senaste provet

Här är det senaste provets frågor.

Revisorsexamen hösten 2023

Den 27:e och 28:e november 2023 genomfördes höstens prov för revisorsexamen.

Frågor och lösningsförslag till provet finns i det följande:

Revisorsexamen hösten 2023 Del I

Revisorsexamen hösten 2023 Del II

Revisorsexamen hösten 2023 bilaga 6.4

Revisorsexamen hösten 2023 Svarsmall del I

Revisorsexamen hösten 2023 Svarsmall del II

Revisorsexamen hösten 2023 Svar deluppgift 1.4 RB

Revisorsexamen hösten 2023 Svar deluppgift 5.4 RB

Revisorsexamen hösten 2023 Rättningskommentarer

Revisorsexamen hösten 2023 Resultatfördelning

 

Förnyad bedömning

Sista dagen att begära förnyad bedömning är den 13 februari 2024. Du skickar in din förnyade bedömning till Revisorsinspektionens mailadress: ri@revisorsinspektionen.se

En begäran om förnyad bedömning ska vara strukturerad och avgränsas till de specifika deluppgifter som tentanden önskar ska bli föremål för den förnyade bedömningen. För varje sådan deluppgift ska tentanden lämna väl underbyggda skäl till varför poängsättningen ska ändras och även uppgift om hur många ytterligare poäng han eller hon begär att få. 


Beslut om examination, dvs. resultatet av det rättade provet, får inte överklagas. Däremot går det att begära förnyad bedömning. I en begäran om förnyad bedömning ska tentanden redogöra skriftligen för och explicit ange vilka uppgifter som han eller hon önskar högre poäng för. Den förnyade bedömningen administreras av respektive provansvarig med hjälp av konstruktörsteamet. För att uppnå objektivitet vid bedömningen får samma person som rättat en speciell uppgift aldrig göra motsvarande förnyad bedömning. Hanteringen av den förnyade bedömningen startar med en noggrann genomgång av tentandens synpunkter. Därefter sker en bedömning av alternativa svar. Alla gränsfall där eventuell poängjustering senare kan tänkas ske identifieras och markeras.