Senaste provet

Här är det senaste provet samt svarsmallar och rättningskommentarer.

Revisorsexamen hösten 2018

Det var 228 personer som genomförde revisorsexamen den 3-4 december. Året innan var det 173 stycken som gjorde revisorsexamen under hösten.

Svaren håller nu på att rättas och vi räknar med att resultatet kommer under senare delen av vecka 4 eller första delen av vecka 5, dvs 23-30 januari år 2019.

Vill du avlägga revisorsexamen i vår ska ansökan vara RI tillhanda senast måndagen den 25:e februari 2019. Provet kommer preliminärt att hållas den 23 maj-24 maj 2019 och det blir i Stockholm.

Provet hösten 2018

Revisorsexamen december 2018 Del I

Revisorsexamen december 2018 Del II

Revisorsexamen december 2018 Bilaga uppgift 4.1