Senaste provet

Här är det senaste provet samt svarsmallar och rättningskommentarer.

Revisorsexamen våren 2021

Den 20:e och 21:e maj 2021 genomfördes provet för revisorsexamen och det var 108 stycken som skrev provet på sex olika orter Sverige; Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Örebro.

Av de 108 som skrev provet var det 72 stycken som fick godkänt, det är 67 procent. Tentandernas resultat skickades från Revisorsinspektionen den 5:e juli med post och den 6:e juli med e-post.

De som fick underkänt har fram till den 26 juli att begära en förnyad bedömning. Riktlinjer vid begäran om förnyad bedömning finns på länken här.
Riktlinjer vid begäran om förnyad bedömning

Frågor, svarsmallar och rättningskommentarer till vårens prov finns i det följande:

Revisorsexamen våren 2021 Del I

Revisorsexamen våren 2021 bilaga 2.3

Revisorsexamen våren 2021 Del II

Revisorsexamen våren 2021 bilaga 6.3


Revisorsexamen våren 2021 Svarsmall del I

Revisorsexamen våren 2021 Svarsmall del II

Revisorsexamen våren 2021 Rättningskommentarer

Revisorsexamen våren 2021 Svar uppgift 1.4 Revisionsberättelse

Revisorsexamen våren 2021 Svar uppgift 6.4 Revisionsberättelse

Revisorsexamen våren 2021 Resultatfördelning