Nytt allmänt uttalande

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen 2018

Revisorsinspektionen har idag beslutat om ett allmänt uttalande avseende etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen.

Det allmänna uttalandet hittar du här.