Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Revisorer måste nu, mer än någonsin, förbli fokuserade på samhällsansvaret och sitt etiska ansvar. Trovärdig finansiell rapportering och oberoende revision har en stor roll att spela när det gäller att hantera resultaten av pandemin. Under pandemin behöver revisorer fortsätta att uppfylla internationella standarder, vilket kan kräva mera överväganden av revisorerna om att använda alternativa granskningsåtgärder för att samla in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis.

IAASB, IESBA, CEAOB och FAR har på respektive webbsida publicerat uttalanden och vägledningar som det går att ta del av nedan. Myndigheten bevakar och samlar relevant information på vår hemsida.

IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)

IAASB har en webbsida med “Guidance for Auditors during the Coronavirus pandemic.” Sidan innehåller bl.a. Staff Audit Practice Alerts och Audit Considerations arising from changes due to Covid-19.

Du kan hitta dokumenten här: https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic

IESBA (International Ethics Standards Board)

IESBA har en webbsida med Staff Questions & Answers: Covid-19 Ethics and Independence Considerations.

Du kan hitta den här: https://www.ethicsboard.org/focus-areas/covid-19-ethics-independence-considerations#bean-block-iesba-coronavirus---staff-alerts

FAR

FAR har webbsidor med frågor och svar med anledning av coronakrisen samt en webbsida där de följer utvecklingen.

Du kan hitta dem här: https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/fragor-och-svar-med-anledning-av-coronakrisen/

och

https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/far-foljer-utvecklingen-av-coronaviruset/

CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies)

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har den 24 mars gjort ett uttalande om några av de områden som är av stor betydelse med tanke på Covid-19s påverkan på revision av finansiella rapporter.

Du kan hitta det här: https://ec.europa.eu/info/files/200325-ceaob-statement-covid-19_en