Auktorisation, godkännande och registrering

RI prövar ansökningar om auktorisation och godkännande av revisorer samt registrering av revisionsbolag.

Sådana beslut gäller som huvudregel i fem år och därefter ska RI, om en ny ansökan görs, på nytt pröva frågan om auktorisation, godkännande eller registrering.

RI utfärdar föreskrifter inom området.