Tjänsten Sök praxis fungerar för närvarande inte normalt. Felsökning pågår.

21 nya auktoriserade revisorer

Under april har Revisorsinspektionen auktoriserat 21 nya revisorer. Sverige har totalt 3179 kvalificerade revisorer och 164 registrerade revisionsbolag.