Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism rör sig om brott som allvarligt hotar såväl samhällsekonomin och det finansiella systemet som vår säkerhet och vår demokrati.

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) har införts för att förhindra att finansiell och annan verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag utgör verksamhetsutövare i penningtvättslagens mening och omfattas av lagens skyldigheter fullt ut. Du som är revisor är därför skyldig att förebygga risken för att utnyttjas som ett verktyg för brottslig verksamhet genom att följa penningtvättslagen.

I menyn till vänster hittar du mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare, om Revisorsinspektionens penningtvättstillsyn och ytterligare informationsmaterial.