Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Lots Revision AB, Björn Arvidsson Revision AB , Moore Ranby AB och Moore KLN AB.

Fyra revisionsföretag har nu fått sina utbildningsplaner godkända. Det är Lots Revision AB i Skövde, Björn Arvidsson Revision AB i Vara, Moore Ranby AB i Göteborg och Moore KLN AB i Göteborg.