Årlig rapport

I den årliga rapporten presenteras de viktigaste iakttagelserna och resultaten av myndighetens verksamhet under det gångna året

Revisorsinspektionen publicerar sedan år 2019 en årlig rapport avseende myndighetens verksamhet. Publiceringen är ett viktigt led i myndighetens arbete med att sprida information och höja kunskapen kring revisor och revisionsfrågor i samhälle och näringsliv.

Årlig rapport 2021 (publicerad mars 2022)

Årlig rapport 2020 (publicerad mars 2021)

Årlig rapport 2019 (publicerad mars 2020)

Årlig rapport 2018 (publicerad mars 2019)