Ansöker du just nu om auktorisation?

Läs mer här

Omkring hälften av de som hittills har ansökt i år har hunnit få sina beslut. Målsättningen är att kvarstående ärenden ska behandlas med beslut under mars.