Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 21 september 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 21 september 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden.

Vid sammanträdet meddelades erinran i ett ärende och varning i fyra ärenden.

Erinran

Dnr 2018-576

Varning

Dnr 2017-678

Dnr 2017-1298

Dnr 2018-620

Dnr 2018-621